Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych służyć ma wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień i zamiłowań uczniów naszej szkoły, m.in.

  • - wspieraniu talentów literackich oraz matematyczno – technicznych;
  • - pogłębianiu wrażliwości muzycznej, plastycznej, pielęgnowaniu pasji artystycznych;
  • - kształtowaniu uzdolnień sportowych, językowych, informatycznych i innych


Szczegółowy program zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2018/2019

Linki z propozycjami zajęć pozalekcyjnych:

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP168 i G25


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.