Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania dla kl. 1
Wymagania dla kl. 2
Wymagania dla kl. 3
Wymagania z etyki dla kl. 1-3
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego
Wymagania z języka angielskiego


Religia

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z religii dla kl. 4
Wymagania z religii dla kl. 5
Wymagania z religii dla kl. 6
Wymagania z religii dla kl. 7
Wymagania z religii dla kl. 8


Język polski

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z języka polskiego dla kl. 4
Wymagania z języka polskiego dla kl. 5
Wymagania z języka polskiego dla kl. 6
Wymagania z języka polskiego dla kl. 7
Wymagania z języka polskiego dla kl. 8


Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z matematyki dla kl. 4
Wymagania z matematyki dla kl. 5
Wymagania z matematyki dla kl. 6
Wymagania z matematyki dla kl. 7
Wymagania z matematyki dla kl. 8


Historia

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z historii dla kl. 4-8


Przyroda / Biologia

Przedmiotowe zasady oceniania
Przedmiotowe zasady oceniania dla kl. dwujęzycznych
Wymagania z przyrody dla kl. 4
Wymagania z biologii dla kl. 5
Wymagania z przyrody dla kl. 6
Wymagania z biologii dla kl. 7
Wymagania z biologii dla kl. 8


Język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z języka angielskiego dla kl. 4
Wymagania z języka angielskiego dla kl. 5
Wymagania z języka angielskiego dla kl. 6
Wymagania z języka angielskiego dla kl. 7
Wymagania z języka angielskiego dla kl. 8


Język hiszpański

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z języka hiszpańskiego dla kl. 4-8


Fizyka

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z fizyki dla kl. 7-8


Muzyka

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z muzyki dla kl. 4
Wymagania z muzyki dla kl. 5
Wymagania z muzyki dla kl. 6
Wymagania z muzyki dla kl. 7


Informatyka/Zajęcia komputerowe

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z informatyki dla kl. 4
Wymagania z informatyki dla kl. 5
Wymagania informatyki dla kl. 6
Wymagania z informatyki dla kl. 7
Wymagania z informatyki dla kl. 8


Technika

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z techniki dla kl. 4
Wymagania z techniki dla kl. 5
Wymagania z techniki dla kl. 6


Plastyka

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z plastyki dla kl. 4
Wymagania z plastyki dla kl. 5
Wymagania z plastyki dla kl. 6
Wymagania z plastyki dla kl. 7


Chemia

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z chemii dla kl. 7
Wymagania z chemii dla kl. 8


Język niemiecki

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z języka niemieckiego dla kl. 6
Wymagania z języka niemieckiego dla kl. 7-8 początek nauki
Wymagania z języka niemieckiego dla kl. 7-8 kontynuacja


Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z wychowania fizycznego dla kl. 4-8


Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8


Geografia

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z geografii dla kl. 7
Wymagania z geografii dla kl.5
Wymagania z geografii dla kl.8


Etyka

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z etyki


WOS

Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania z WOS


WDŻ

Zakres materiału


Doradztwo zawodowe

Treści programowe


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.