Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie


Ogólnopolska Akcja
"100 kartek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości:
I’m proud to be Polish""


Projekt edukacyjny „100 kartek na 100-lecie odzyskania Niepodległości: I’m proud to be Polish” jest pomysłem nauczycielki języka angielskiego pani Magdaleny Sadowskiej. Zaangażowała w niego stu nauczycieli z całej Polski, w tym jednego z polskiej szkoły w Wilnie. W trakcie trwania projektu uczniowie z każdej ze szkół partnerskich wysłali 100 kartek do 100 różnych placówek edukacyjnych.

Cele projektu:
• uczczenie przez uczniów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,
• promowanie postawy patriotycznej wśród uczniów,
• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
• budowanie szacunku dla symboli narodowych,
• promowanie i doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim,
• rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów,
• integracja uczniów całej szkoły.

Kartki mogły być gotowe lub wykonane przez uczniów dowolną techniką, miały jednak zawierać symbole narodowe kraju, lub elementy związane z okolicą, w której mieszkamy.
Jako że projekt promował także naukę języka angielskiego, na pocztówce miały się znaleźć pozdrowienia dla szkoły, do której kartka miała trafić, bądź życzenia niepodległościowe w języku angielskim. Dodatkowo na każdej kartce miał się znaleźć napis: „I’m proud to be Polish”.

W projekt zaangażowany został Samorząd Uczniowski. Pocztówki przygotowywali i wypisywali uczniowie klas 1-6. Kartki, które Nasza Szkoła otrzymała w trakcie trwania projektu można oglądać na wystawie w korytarzu na I piętrze. Krótka relacja oraz zdjęcia wystaw ze szkół partnerskich są umieszczona na stronie naszej szkoły.

Nauczyciele biorący udział w projekcie zostali zebrani na portalu społecznościowym Facebook w zamkniętej grupie o nazwie „#100kartek_sp168”. Tam umieszczone zostały adresy wszystkich szkół partnerskich i zasady udziału w akcji. Nauczyciele na bieżąco dzielili się efektami swojej pracy oraz zamieszczali zdjęcia z powstawania wystawek w ich szkołach.

Powyższy projekt został także zarejestrowany na platformie eTwinning, która daje możliwość współpracy szkołom w Europie. Dzięki temu nasza szkoła stała się częścią najlepszej społeczności edukacyjnej w Europie.

Organizator akcji: p. Magdalena Sadowska

100 kartek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - GALERIA

Archiwum wydarzeńPowrót na WYDARZENIA

NASZE CERTYFIKATY


                

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.