Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT - Cardiff
(Wielka Brytania)


We wrześniu 2013r. Zespół Szkół nr 84 przystąpił do międzynarodowego projektu edukacyjnego "Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole" (Enhancing Language and Intercultural Competences). Projekt realizowany jest przez Biuro Edukacji i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu "Uczenie się przez całe życie", komponent: Comenius Regio.

Partnerstwo:
Cardiff Council
St Mary's Catolic Primary School
St. David's Catholic College
Race Equality First Ltd

Celem projektu jest rozwinięcie innowacyjnego podejścia do nabywania kompetencji czytania i pisania oraz nauczania języka, tak by pomóc uczniom zrozumieć powiązanie pomiędzy umiejętnościami z zakresu ich języka ojczystego, a nowymi językami, których się uczą.

Cele szczegółowe projektu:
- rozwijanie innowacyjnego podejścia w zakresie nauczania języka;
- pomoc uczniom w zrozumieniu połączeń pomiędzy ich kompetencjami w zakresie języka ojczystego, a uczeniem się nowego języka obecgo;
- wspólna praca nauczycieli i uczniów z uwzględnieniem uczenia się w oparciu o metody projektowe.

Linki z prezentacjami:
Po wizycie w Walii - prezentacja (2013)
Spotkanie partnerów 6 maja 2014
Raport po spotkaniu (2014)

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.