Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Uczniom zdolnym polecamy dodatkowe zajęcia pozaszkolne w następujących ośrodkach i placówkach:

1. Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia
www.dorozkarnia.pl

2. Klub Sportowy Drukarz
www.ksdrukarz.eu

3. Młodzieżowy Dom Kultury Łazienkowska
www.mdk.waw.pl

4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Jordanek ul. Nobla, ul. Dwernickiego 29a

5. Centrum Promocji Kultury Praga Południe
www.cpk.art.pl

6. Pałac Młodzieży
www.pm.waw.pl

7. Szkoła Pamięci Wojakowskich
www.spw.pl

8. Fundacja Atelier
www.atelier.org.pl

9. Polski Klub Szermierczy
www.pkszer.com

10. Uniwersytet dzieci
www.uniwersytetdzieci.pl

11. Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe – Soto
www.soto.waw.plBadanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym
raport z badania IDI 2011


Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej
poradnik dla nauczyciela


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.