Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Władze Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący - Aleksander Ciechanowicz 3C
Zastępca Przewodniczącego - Julia Gumiężna 3B
Sekretarz - Monika Pawłowska 2B


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Pani Danuta Krzypkowska
Pan Robert Szulc
Pani Małgorzata Chałupczak


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Cykliczne ( lub cotygodniowe) spotkania przedstawicieli samorządu gimnazjum oraz opiekunów samorządu, na których uczniowie zgłaszają swoje propozycje, ustalamy szczegółowy plan działań i klasy odpowiedzialne za realizację poszczególnych pomysłów.
2. Udział w akcjach charytatywnych podejmowanych przez szkołę (Góra Grosza, sadzenie żonkili na znak solidarności z hospicjami, udział w Szlachetnej Paczce, zbiórka funduszy i zabawek w celu przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z biedniejszych rodzin).
3. Udział w wolontariacie na terenie szkoły – pomoc w nauce uczniom ze szkoły podstawowej.
4. Przygotowanie w październiku dyskoteki dla klas I gimnazjum – przyjęcie kolegów do grona gimnazjalistów.
5. Zorganizowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”.
6. Zorganizowanie kilku Szalonych Dni w gimnazjum, podczas których uczniowie będą się przebierali wg własnego pomysłu.
7. Zorganizowanie konkursu strojów z okazji Halloween.
8. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Udział w zorganizowaniu Dnia Sportu.
9. Przygotowanie obchodów Dnia Patrona.
10. Przygotowanie uroczystości z okazji świąt narodowych pod kierunkiem nauczycieli historii.
11. Przygotowanie dekoracji sali na bal gimnazjalny.
12. Przedsięwzięcia wynikające z propozycji uczniów podczas roku szkolnego.

Szczęśliwy numerek

Samorząd Uczniowski zorganizował tzw. "Szczęśliwy Numerek". Numerek losowany jest każdego dnia przed lekcjami. Uczeń, który jest posiadaczem takiego numerka w dzienniku w każdej klasie, nie jest tego dnia pytany i nie musi pisać niezapowiedzianych kartkówek).


Impreza powitalna dla pierwszoklasistów

W paździeniku Samorząd Uczniowski corocznie organizuje imprezę powitalną dla pierwszoklasistów.NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.