Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Procedury składania opinii psychologiczno – pedagogicznych
i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 168

.
Rodzic składa do sekretariatu szkoły:

1. Kopię dokumentu (opinia/orzeczenie) – oryginał do wglądu pracownika sekretariatu.
(w szkole nie ma możliwości kserowania dokumentów)
2. Podanie o uwzględnienie opinii/orzeczenia (POBIERZ)
3. Zgodę na przekazanie nauczycielom opinii/orzeczenia.(POBIERZ)

  *    *    *

Psycholog
Joanna Kulesza

gabinet (parter)

poniedziałek 8.45 – 13.45 14.00 – 14.45 doradztwo zawodowe w klasach
wtorek 8.45 – 14.45 14.45 – 15.45 doradztwo zawodowe - porady indywidualne
środa 8.00 – 9.50
10.35 – 12.45
9.50 – 10.35 doradztwo zawodowe w klasach
czwartek 10.00 – 13.30 13.30 – 14.30 doradztwo zawodowe – porady indywidualne
piątek 10.45 – 12.45
15.00 – 16.30
14.00 – 14.45 – doradztwo zawodowe w klasach


Pedagog
Anna Żukowska

gabinet (parter)

poniedziałek 10.30 – 14.30
wtorek 11.30 – 16.30
środa 10.30 – 15.30
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

Pedagog
Magdalena Zagórna

gabinet (parter)

poniedziałek 11.00 – 16.30
wtorek 9.00 – 13.00
środa 8.00 – 9.30
10.30 - 13.00
czwartek 10.30 – 12.30
14.00 - 16.30
piątek 9.00 – 13.00

Pedagog
Małgorzata Rucińska-Kasprowicz

gabinet (parter)

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 11.30 – 16.30
czwartek 9.00 – 13.00
piątek 11.30 – 16.30

Logopeda
Ewa Gago

gabinet (piętro I)

poniedziałek 10.30 – 14.30
wtorek 11.00 – 17.00
środa 9.30 – 14.30
czwartek 9.30 – 14.30
piątek 9.30 – 14.30

  *    *    *

Pedagog i psycholog szkolny współpracuje z poradnią.

Adres poradnii:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
UL. MIŃSKA 1 / 5
TEL. 22 810 - 20 - 29


  *    *    *

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana w naszej szkole polega na:

  • - wspieraniu uczniów w radzeniu sobie z trudnościami
  • - pomocy w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
  • - podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych
  • - wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru odpowiedniej szkoły i dalszego kierunku kształcenia
  • - udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
  • - wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • - podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Ponadto uczniowie mogą skorzystać z pomocy logopedy i reedukatora.

ZAPRASZAMY


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.