Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie


OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Procedury składania opinii psychologiczno – pedagogicznych
i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w ZS 84

.
Rodzic składa do sekretariatu szkoły:

1. Kopię dokumentu (opinia/orzeczenie) – oryginał do wglądu pracownika sekretariatu.
(w szkole nie ma możliwości kserowania dokumentów)
2. Podanie o uwzględnienie opinii/orzeczenia (POBIERZ)
3. Zgodę na przekazanie nauczycielom opinii/orzeczenia.(POBIERZ)

  *    *    *

Psycholog
Joanna Kulesza

pokój nr 63A (piętro II)

poniedziałek 10.00 - 16.30
wtorek 10.00 - 15.00
środa 10.00 – 14.30
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 9.00 – 14.00

Pedagog
Bogumiła Kuklewska

pokój nr 63A (piętro II)

poniedziałek 8.00 – 15.30
wtorek 11.30 – 14.00
15.00 – 16.30
środa 12.00 – 16.30
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 13.00

Pedagog
Anna Żukowska

pokój nr 63A (piętro II)

poniedziałek 9.30 – 14.30
wtorek 8.00 – 13.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 10.30 – 16.30
piątek 10.30 – 16.30

Logopeda
Ewa Gago

gabinet (piętro I)

poniedziałek 10.30 – 14.30
wtorek 11.00 – 17.00
środa 9.30 – 14.30
czwartek 9.30 – 14.30
piątek 9.30 – 14.30

  *    *    *

Pedagog i psycholog szkolny współpracuje z poradnią.

Adres poradnii:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
UL. MIŃSKA 1 / 5
TEL. 22 810 - 20 - 29


  *    *    *

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana w naszej szkole polega na:

  • - wspieraniu uczniów w radzeniu sobie z trudnościami
  • - pomocy w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
  • - podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych
  • - wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru odpowiedniej szkoły i dalszego kierunku kształcenia
  • - udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
  • - wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • - podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Ponadto uczniowie mogą skorzystać z pomocy logopedy i reedukatora.

ZAPRASZAMY


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.