Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Przewodnicząca - Olga Zalech
Wiceprzewodnicząca - Teresa Łangowska
Sekretarz - Monika Oleksik

Członkowie Prezydium:
Angela Kosowska
Anna Nisztuk
Anna Powierza
Piotr Zalewski

Komisja Rewizyjna:
Danuta Czajka
Katarzyna Plak-Kotlarska
Piotr Kossakowski


DOKUMENTY
List do Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

ZEBRANIA RADY RODZICÓW
17.09.2018 r., godz. 17.30
12.11.2018 r., godz. 17.30
14.01.2019 r., godz. 17.30
04.03.2019 r., godz. 17.30
27.05.2019 r., godz. 17.30

WPŁATY
Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców została podjęta uchwała o wysokości opłat na rok szkolny 2018/2019:
  1. Fundusz ksero - 40 zł/na każde uczęszczające do szkoły dziecko.
  2. Składka na fundusz Rady Rodziców:
    • 80 zł - bez względu na ilość uczęszczających do szkoły dzieci,
  3. Ochrona 90 zł - na każde uczęszczające do szkoły dziecko.
Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Rady Rodziców

61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP lub GIM), rodzaj składki.
Istnieje również możliwość dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły - codziennie w godzinach pracy sekretariatu.

KONTAKT

Kontakt z Radą Rodziców - kliknij


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.