Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawiewpisał: MK, 25 stycznia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena zawiadamia, że w dn. 22.01.2019 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
im. Czesława Niemena w Warszawie – 2019 rok”.

Protokół w załączniku - kliknij


wpisał: MK, 07 stycznia 2019

Wniosek

Wniosek zamawiającego o przedłużenie postepowania str. 1 i str. 2

Wniosek str. 1
Wniosek str. 2


wpisał: MK, 11 grudnia 2018

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z dnia 11 grudnia 2018 r. z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
im. Czesława Niemena w Warszawie w roku 2019.


wpisał: MK, 04 grudnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych dla SP168 w Warszawie
w roku 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
w Warszawie w roku 2019.

Poniżej: SIWZ, załączniki do SIWZ, tabela asortymentowo-ilościowa i wzór umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeń z postępowania
Załącznik 5 - Lista podmiotów należaca do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik 7 - Wykaz pojazdów
Załącznik 8 - Projekt umowy
Załącznik 9 - Klauzula RODO


wpisał: MK, 11 stycznia 2018

Wybór najkorzystniejszych ofert

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia - dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla SP168 w roku 2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - części: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4.


wpisał: MK, 19 grudnia 2017

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z dnia 19 grudnia 2017 r. z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie w roku 2018.


wpisał: MK, 12 grudnia 2017

Uwaga! Nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę artykułów żywnościowych dla SP168
w Warszawie w roku 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
w Warszawie w roku 2018.

Poniżej: SIWZ, załączniki do SIWZ, tabela asortymentowo-ilościowa i wzór umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeń z postępowania
Załącznik 5 - Lista podmiotów należaca do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik 7 - Wykaz pojazdów
Załącznik 8 - Projekt umowy


wpisał: MK, 06 grudnia 2017

Unieważnienie postępowania

Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie unieważnia
z powodu błędu proceduralnego, postępowanie o nr 628115-N-2017 pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie – 2018 rok”.
Unieważnienie postępowania - kliknij.


wpisał: MK, 05 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych dla SP168 w Warszawie
w roku 2018 (unieważnione 06.12.2017 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
w Warszawie w roku 2018.

Poniżej: SIWZ, załączniki do SIWZ, tabela asortymentowo-ilościowa i wzór umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeń z postępowania
Załącznik 5 - Lista podmiotów należaca do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik 7 - Wykaz pojazdów
Załącznik 8 - Projekt umowy


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.