Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena


wpisał: MK, 13 grudnia 2016

Protokół z otwarcia ofert

W załączniku protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie w roku 2017 - kliknij.


wpisał: MK, 06 grudnia 2016
edytował: MK, 08 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych dla ZS84 w Warszawie
w roku 2017

Dyrektor Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie w roku 2017.
Poniżej: SIWZ, załączniki do SIWZ, tabela asortymentowo-ilościowa i wzór umowy.

Uwaga! Zmianie uległa treść załącznika nr 4.
Prosimy o zapoznanie się z pismem informującym o zmianach
- kliknij

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeń z postępowania
Załącznik 5 - Lista podmiotów należaca do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik 7 - Wykaz pojazdów
Załącznik 8 - Projekt umowy


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.