Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu


Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji.

Wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie:
 • dysleksja – trudności w czytaniu często powiązane z trudnościami w pisaniu
 • dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych)
 • dysgrafia – trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma, tzw. brzydkie pismo)

PROFILAKTYKA

Dzieci z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się ( np. z opóźnionym rozwojem mowy) to „dzieci ryzyka dysleksji”.Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

OBJAWY
wiek przedszkolny (3-5 lat):
 • - opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchów, niechęć do zabaw ruchowych,
 • - mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania (rysunki na słabym poziomie, niechęć do rysowania),
 • - opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw np. pór roku, posiłków
klasa ”0” (6-7 lat):
 • - trudności z wymową (przekręcanie słów), wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
 • - trudności z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,
 • - trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek oraz łączeniem ich w słowa,
 • - trudności z odtwarzaniem figur, wzorów, szlaczków,
 • - trudności z układaniem elementów wg wzoru, oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, nogi, trudności w nauce czytania
wiek młodszy szkolny (I – III klasa):
 • - utrzymanie się powyższych objawów zaburzeń i trudności w uczeniu się,
 • - trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, szeregów nazw (dni tygodnia, miesięcy), tabliczki mnożenia, dat, zapisywania liczb wielocyfrowych,
 • - mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d, m-n, l-ł-t, m-w),
 • - mylenie liter odpowiadającym głoskom podobnym dźwiękowo (d-t, g-k, z-s),
 • - opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab oraz rozdzielanie wyrazów,
 • - trudności z pisownią zmiękczeń, głosek nosowych,
 • - brzydkie pismo i rysunek
wiek starszy szkolny (pow. klasy IV i szkoła średnia)
 • - trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują,
 • trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych,
 • - trudności mogą uogólnić się na inne przedmioty np. języki obce

CIEKAWOSTKI
Dyslektykami byli:
 • Hans Chrystian Andersen, który dyktował swoje bajki bo nie umiał pisać poprawnie
 • Ludwig van Beethoven, który uważany był w szkole za muzyczne beztalencie
 • Marcel Proust, który marnie pisał szkolne wypracowania
 • Albert Einstein, który do 4 roku życia niw mówił, a w szkole czuł się źle
 • Thomas Alva Edison, który był bity z powodu nadruchliwości i braku uwagi na lekcji

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • *czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • *nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • *masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • *chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem
 • *chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • *przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić

POLECANE LINKI

www.ptd.edu.pl
www.fdn.pl
www.ppp4.omedia.pl

"Apel Twojego dziecka"
POBIERZ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA nr 4
ul. Mińska 1/5


PAMIĘTAJMY
Rozmawiając z dzieckiem, rozwijamy jego mowę
i zapobiegamy trudnościom w czytaniu i pisaniu.


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.