Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawiewpisał: MK, 28 lipca 2016

Rozeznanie cenowe 03/07/2016

Ogłoszenie o zbieraniu ofert cenowych na wykonanie remontu sali lekcyjnej
w Zespole Szkół nr 84 - ROZEZNANIE CENOWE 03/07/2016
- Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie, 45442100-8 - Roboty malarskie.
Treść ogłoszenia w załączeniu


wpisał: MK, 28 lipca 2016

Rozeznanie cenowe 02/07/2016

Ogłoszenie o zbieraniu ofert cenowych na wykonanie parkingu
dla Zespołu Szkół nr 84 - ROZEZNANIE CENOWE 02/07/2016 - Kod CPV: 45233220-7.
Treść ogłoszenia w załączeniu


wpisał: MK, 28 lipca 2016

Rozeznanie cenowe 01/07/2016

Ogłoszenie o zbieraniu ofert cenowych na dostawę środków czystości
dla Zespołu Szkół nr 84 - ROZEZNANIE CENOWE 01/07/2016 - Kod CPV: 39830000-9 .
Treść ogłoszenia w załączeniu


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.