Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


wpisał: MK, 20 lutego 2019

Wpłaty za obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady za marzec
należy wpłacać przelewem lub w kasie szkoły
w dniach 20-27.02.2019 r.

NUMER KONTA
87 1030 1508 0000 0005 5111 7001

Ceny obiadów MARZEC 2019

  zupa II danie cały obiad
oddział przedszkolny (21 dni) --- --- 6,50zł x 21 = 136,5 zł
uczniowie (21 dni) 2zł x 21 = 42 zł 4,5zł x 21 = 94,5 zł 6,50zł x 21 = 136,5 zł
nauczyciele (21 dni) 2,5zł x 21 = 52,5 zł 5,5zł x 21 = 115,5 zł 8zł x 21 = 168 zł

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o terminowe wpłaty. Jeden dzień roboczy przeznaczony jest na zaksięgowanie wpłaty dokonanej przelewem.
Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i ksiegowości.

Kasa szkolna czynna:

Poniedziałek8.00-15.45
Wtorek8.00-15.45
Środa8.00-15.45
Czwartek8.00-15.45
Piątek 8.00-14.30

Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane w kasie szkoły.
W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkoły Podstawowej nr 168, podstawą do otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty za obiady w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, kierownik stołówki może odmówić wydania obiadu.

---------------------------------------------------

           Aby ograniczyć nieporozumienia i zaliczenie wpłaty na konto innego ucznia prosimy o dokładne wypełnianie przelewu według wzoru:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168
Numer rachunku odbiorcy: 87 1030 1508 0000 0005 5111 7001
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC .......... 2019 - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA -KLASA -SP/GIM -CAŁY OBIAD /lub/ZUPA /lub/II DANIE / BEZ DNIA ...

---------------------------------------------------

Informujemy, że z powodu dość długiej procedury w przepływie informacji
o wpłatach bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły (bank-DBFO-szkoła), aby uniknąć nieporozumień, prosimy o dostarczenie przez uczniów lub rodziców osobiście lub mailowo potwierdzenia dokonania wpłaty:
kuchnia@zs84.pl / golan@zs84.pl.
O dokonaniu wpłaty można także poinformować telefonicznie do godz. 9.00
(tel. stołówka szkolna - 22 617 63 28 wew. 25 lub 22 672 85 75 wew. 25)

Harmonogram płatności za obiady do końca roku szkolnego:
- 21-25.01.2019 r. - płatność za luty
- 20-27.02.2019 r. - płatność za marzec
- 20-28.03.2019 r. - płatość za kwiecień
- 24-29.04.2019 r. - płatność za maj
- 20-29.05.2019 r. - płatność za czerwiec


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.