Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


W roku szkolnym 2017/2018

opłata za ochronę w naszej szkole wynosi 90zł/rok.

Wpłaty za ochronę przesyłamy na konto bankowe Rady Rodziców:

61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

Ochronę świadczy firma Pallas Security, koncesjonowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (nr koncesji L-1672/00). Usługa oparta jest na połączeniu kilku elementów: ochrony, monitoringu i działaniu załogi interwencyjnej. Wypracownay model ochrony opartej na otwartości i przyjaznym traktowaniu uczniów przynosi pozytywne efekty w postaci pełnej aprobaty dla obecności ochrony w szkole. Wobec trudnych problemów wychowawczych i zagrożeń firma współpracuje ze Strażą Miejską i wyspecjalizowanymi wydziałami Policji.

http://www.agencja-ochrony.waw.pl/


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.