Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


INSTA.LING


instaling.pl - strona do nauki słówek
Więcej informacji na: INSTA.LING w naszej szkole - kliknij


ZASADY DWUJĘZYCZNOŚCI

 

           Od lipca 2001 roku możemy poszczycić się nauczaniem dwujęzycznym w języku angielskim. Zasadą takiego nauczania jest realizacja polskiego programu nauczania w wersji dwujęzycznej. W praktyce oznacza to, że uczeń przyswaja tą samą wiedzę w dwóch językach. Nauczanie takie ma w perspektywie przygotowanie przyszłych specjalistów biegle władających językiem obcym w różnych dziedzinach.

           Nasze gimnazjum prowadzi nauczanie dwujęzyczne w ramach lekcji biologii oraz wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie znają podstawowe słownictwo specjalistyczne z danego przedmiotu, potrafią przedstawić dane zagadnienie w języku obcym. Odpowiedzi i sprawdziany pisemne obejmują treści programowe w języku polskim, a także zadania w języku angielskim.

           Jesienią 2009 roku mieliśmy przyjemność gościć na naszych zajęciach panią doktor Agnieszkę Sochal, która zajmuje się monitorowaniem szkół dwujęzycznych. Jednym z komponentów przeprowadzonego przez nią badania był wywiad z uczniami klas dwujęzycznych, którzy bardzo pozytywnie wyrażali się na temat przedmiotów nauczanych bilingwalnie, traktując je jako jeszcze jedną okazję rozwijania swojego warsztatu językowego.


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.