Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena


wpisał: AD, 24 października 2017

Konkurs w ramach akcji "Pola Nadziei"

OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW
OGŁASZA W RAMACH AKCJI POLA NADZIEI 2017 KONKURSY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM I ZAPRASZA:

1. Dzieci z klas 1- 6 do konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla chorych.
Max. po 10 kartek ze szkoły.

2. Termin nadsyłania prac do 30.11.2017 r.

3. Prace na konkurs powinny być podpisane (bezpośrednio na pracy):
nazwa szkoły, klasa/wiek, imię i nazwisko ucznia.

4. Młodzież z klas 7 i gimnazjum na konkurs literacki -
„W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę” (Albert Camus).
A Ty – jak myślisz? Zgadzasz się? Nie zgadzasz się? Uzasadnij.
Termin składania prac do 28.02.2018r.

5. W naszej szkole kartki i prace pisemne przekazujemy p. Engwert.


wpisała: AD, 29 września 2017

Konkursy Mazowieckiego Kuratora Oświaty


Zachęcamy do udziału w konkursach
organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
Regulamin konkursów przedmiotowych
Terminarz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum
Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych

ZGODA RODZICA:
Wzór do pobraniaNASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.