Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena


Organizacja roku szkolnego 2015/2016Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2015r.
Ferie zimowe 01.02-14.02.2016r.
Wiosenna przerwa świąteczna 24-29.03.2016r.
Sprawdzian dla kl. 6  05.04.2016r.
(dodatkowy 02.06.2016r.)
Egzamin gimnazjalny kl. III  
   - część humanistyczna 18.04.2016r.
(dodatkowy 01.06.2016r.)
   - część matematyczno-przyrodnicza 19.04.2016r.
(dodatkowy 02.06.2016r.)
   - język obcy 20.04.2016r.
(dodatkowy 03.06.2016r.)
Zakończenie roku szkolnego 24.06.2016r.


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 84 w Warszawie
Nr 1/ 2015/2016 z dnia 16 września 2015r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2015/16.Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.


1. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2015/16 dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w następujących terminach:

1) w Szkole Podstawowej nr 168:

05.04.2016r. (wtorek)
20.04.2016r. (środa)
02.05.2016r. (poniedziałek)
27.05.2016r. (piątek)

2) w Gimnazjum nr 25:

05.04.2016r. (wtorek)
18.04.2016r. (poniedziałek)
19.04.2016r. (wtorek)
20.04.2016r. (środa)
02.05.2016r. (poniedziałek)
27.05.2016r. (piątek)

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 84

Anna Tkaczyk


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.