Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


1964
Nowo otwarta Szkoła Podstawowa nr 168 przy ul. Zwycięzców 44
dyrektor: Anna Malcherek
liczba uczniów - 1400
liczba nauczycieli - 40
szkoła pracuje w systemie 3-zmianowym

1973
SP 168 otrzymała imię poety, prozaika, piewcy i miłośnika Warszawy - Wiktora Gomulickiego,

1974
Dyrektorem szkoły zostaje mgr Lidia Składnik (pedagog, rusycysta),
wydanie pierwszego numeru szkolnej gazetki „Błyskawica” (jubileusz 10-lecia szkoły)

1978
nadanie Szczepowi Harcerskiemu najwyższego polskiego odznaczenia resortoweho Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

1979
15 lat funkcjonowania SP 168 (drugi numer "Błyskawicy")
dyrektor – mgr Lidia Składnik
liczba nauczycieli - 32
liczba uczniów - 650

1984
20-lecie SP 168 - w uroczystościach uczestniczył syn Patrona - prof. Juliusz Gomulicki,

1989
pierwsze komputery (ZX SPECTRUM), które stanowią zalążek pracowni informatycznej,

1992
otrzymanie statusu Szkoły Językowej - opracowany przez naszych nauczycieli innowacyjny program nauczania języków obcych został zatwierdzony przez MEN i Kuratorium Oświaty,

1993
pierwszy wyjazd uczniów i nauczycieli do Londynu dający początek corocznym wycieczkom w celu szlifowania języka i poznania Anglii,

1995
„Jesteście szkołą marzeń” - taki wpis do kroniki szkoły złożyła mgr Anna Urbanowicz (dyr. ds. Oświaty Gminy Centrum) po uroczystościach związanych z obchodami 30-lecia szkoły,

1997
wielka prezentacja osiągnięć SP 168, podsumowanie badań TERM mierzących jakość pracy szkoły przed Radą Dzielnicy; dyrektor Lidia Składnik otrzymała nagrodę Prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego dla Nauczyciela Roku,

1999
reforma oświaty: w budynku przy ul. Zwycięzców 44 staraniem rodziców i dyrekcji powstał Zespół Szkół nr 4, w skład którego wchodzą: 6-klasowa Szkoła Podstawowa nr 168 im. W. Gomulickiego oraz 3-letnie Gimnazjum nr 25 (decyzja Prezydenta Warszawy Pawła Piskorskiego z dn. 12.05.1999 r.) - Dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 jest mgr Lidia Składnik,

2000
35 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168 - kolorowy pochód ulicami Saskiej Kępy w strojach państw europejskich i wielki międzynarodowy festyn kultury „Międzynarodowo na Międzynarodowej” budzą podziw władz i mieszkańców Saskiej Kępy,

2001
pierwszy „Festiwal Piosenki Angielskiej”, który wszedł na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych jako coroczne obchody pierwszego dnia wiosny; zmiana nazwy: Zespół Szkół Dwujęzycznych nr 84,

2002
systematyczny udział w akcjach charytatywnych został dostrzeżony przez Polską Akcję Humanitarną i jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły Humanitarnej” z rąk Janiny Ochojskiej; pierwsi absolwenci opuszczają gimnazjum po pierwszych zewnętrznych egzaminach,

2003
po rocznych zmaganiach i realizacji wielu zadań w akcji Gazety Wyborczej i Fundacji Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obie szkoły: SP 168 i G 25 otrzymały certyfikat „Szkoła z klasą”,

2004
od 01.09.2004 kolejna zmiana nazwy: Zespół Szkół Nr 84 (w gimnazjum jeden oddział rejonowy, a dwa oddziały dwujęzyczne na każdym poziomie nauczania); obchody 40 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 168,

2005
szkoła została odznaczona certyfikatem „Szkoła zaangażowanej społecznie”; wyniki egzaminu gimnazjalnego z obu części (humanistycznej i matem. - przyrodn.) znalazły się w najwyższym 9 staninie wyników,

2007
pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyr. Lidii Składnik; powołanie (po wygranym konkursie) na stanowisko dyrektora ZS 84 mgr Anny Tkaczyk - wieloletniego pedagoga i wicedyrektora,

2008
„Marzenia się spełniają” takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu wielkiej i nowoczesnej hali sportowej z widownią na 100 miejsc,

2009
45 lat od utworzenia Szkoły Podstawowej nr 168; nadanie gimnazjum imienia wielkiego artysty i wszechstronnie utalentowanego człowieka, muzyka i piosenkarza Czesława Niemena; wśród gości najbliższa rodzina Cz.Niemena: siostra Jadwiga z mężem, żona Małgorzata, córka Eleonora; od 2.06.2009 r. pełna nazwa gimnazjum to: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 25 im. Czesława Niemena, 

2010-2012
kultywujemy tradycje szkolne: coroczne ślubowanie klas pierwszych (szkoły podstawowej i gimnazjum), wyjazdy do Londynu i Berlina, apele i akademie poświęcone ważnym rocznicom historycznym i państwowym, zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum wielkim balem z polonezem, wspólne kolędowanie, obchody Dnia Matki, Festiwal Piosenki Angielskiej itp; stale uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących: Pola Nadziei, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Paczka od św. Mikołaja; „Szkoła z pomysłem” - honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st.Warszawy, „Szkoła z prawami dziecka” - dyplom dla ZS 84 od Marka Krupińskiego - Dyrektora Generalnego UNICEF Polska; „Szkoła wspierająca uzdolnionych” - takie certyfikaty otrzymały obie nasze szkoły od Biura Edukacji m.st.Warszawy,

2013
ze względu na najwyższe, utrzymujące się od lat w 9 staninie, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej (ewd) zajmujemy pierwsze miejsce w rankingu praskich gimnazjów publicznych!,

2014
50 lat SP 168, 15 lat Gimnazjum, 5 rocznica nadania gimnazjum imienia Cz. Niemena:
Dyrektor - mgr Anna Tkaczyk
liczba nauczycieli - 85
liczba uczniów SP 168 - 525
liczba uczniów G 25 - 246
liczba oddziałów przedszkolnych - 3
odsłonięcie tablicy Czesława Niemena (odsłonięcia dokonali: żona Patrona - Małgorzata, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i z-ca burmistrza dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz); wielka sentymentalna podróż przez pół wieku świata, Polski, Warszawy, szkoły; wspaniała uroczystość pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika i Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego, w obecności znakomitych gości, przedstawicieli władz, nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły. Podsumowano i zakończono cały rok pracy, realizacji trudnych zadań, konkursów i projektów, wręczono nagrody, a w części artystycznej wzięło udział ponad 200 uczniów!,


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.