Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Skład Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2018/2019


Lp. NAZWISKO IMIĘ PRZEDMIOT
1. TKACZYK Anna dyrektor, pedagog
2. BAUMERT Alicja wicedyrektor, matematyka
3. KUKLEWSKA Bogumiła wicedyrektor, pedagog, reedukator
4. Antos Iwona plastyka, zajęcia artystyczne
5. Banasik Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
6. Bąkowski Edward język angielski, wos dwujęzycznie
7. Bobowik Wiesław wychowanie fizyczne
8. Calów Teresa nauczycielka świetlicy
9. Chałupczak-Rammo Małgorzata chemia
10. Chmielewska Agata nauczycielka świetlicy
11. Cieśla Jacek biblioteka
12. Czarniecka Magdalena wychowanie fizyczne
12. Czerczak Agnieszka język angielski, biologia dwujęzyczna
13. Dębicka Lucyna edukacja wczesnoszkolna
14. Domańska-Iwaniuk Anna język polski, informatyka, zajęcia komputerowe
15. Engwert-Malajkat Katarzyna język angielski
74. Gago Ewa logopeda
16. Gajewska Agnieszka biblioteka
18. Gościmska-Żuk Agnieszka języka angielski
19. Gościński Adam religia
20. Grabowska-Turek Ewa wychowanie do życia w rodzinie
21. Gryszpanowicz Jolanta historia
22. Grzesik Emilia nauczycielka świetlicy
23. Jamioł Joanna matematyka
24. Janusz Piotr wychowanie fizyczne
25. Jassak Magdalena język niemiecki
26. Juraszyńska Maria język polski
27. Kłos Justyna matematyka
28. Kołtuniak Grażyna fizyka
29. Konopacki Michał informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa
30. Kosik Ewa edukacja wczesnoszkolna
31. Kowalczyk Anna nauczyciel wspomagający
32. Kowalska Renata geografia, przyroda
33. Kozieł Jarosław informatyka, technika
34. Krzypkowska Danuta język polski
35. Krzysztoń Magdalena nauczyciel wspomagający
37. Kulesza Joanna psycholog
38. Lentowicz Maria edukacja wczesnoszkolna
40. Łapińska Agnieszka język angielski, biologia dwujęzyczna
42. Łukasiewicz Małgorzata nauczycielka świetlicy
39. Macierzyńska Katarzyna nauczycielka świetlicy
43. Maj Michał nauczyciel świetlicy
45. Marszałkowska Ewa język angielski, język hiszpański, wos dwujęzycznie
46. Michałowska Jolanta język polski, etyka
47. Mierzyński Łukasz wychowanie fizyczne
48. Morawska Joanna nauczyciel wspomagający
49. Nobis Joanna matematyka
50. Oliwiak Barbara nauczycielka świetlicy
50. Piasecka Magdalena edukacja wczesnoszkolna
51. Piekarska-Łada Beata biologia, przyroda
52. Piotrowska Iwona nauczyciel wspomagający
53. Podlewska-Sałek Dorota muzyka, zajęcia artystyczne
54. Rawska-Gala Alina język niemiecki, religia
54. Rączkowska-Kozioł Renata historia
55. Reszta-Rycielska Justyna edukacja wczesnoszkolna
56. Rogacz Barbara edukacja wczesnoszkolna, język angielski
57. Rosińska Maria język angielski
58. Rucińska-Kasprowicz Małgorzata pedagog
58. Rudnicka Erika przyroda
59. Sadowska Magdalena język angielski
60. Sękowska Katarzyna język niemiecki
61. Sierakowska-Bobowik Monika wychowanie fizyczne
62. Sikora Katarzyna język angielski
64. Sobczuk Małgorzata zajęcia techniczne, technika
65. Sobiecka-Głaszczka Renata język polski
65. Sokołowska Agnieszka matematyka
66. Staszczyk-Kosiorek Beata matematyka
67. Stępień Iwona edukacja wczesnoszkolna
68. Strzelecka Joanna nauczycielka świetlicy
69. Suchenek Renata religia
70. Szarek-Radzio Renata nauczycielka świetlicy
71. Szlęk Jolanta fizyka
72. Szulc Robert historia, wos
73. Szynal Magdalena język polski
75. Urczyńska Magdalena nauczycielka świetlicy
76. Usiądek Agnieszka nauczyciel wspomagający
78. Węgrzyn Emilia język polski, etyka
79. Wichańska Justyna nauczyciel wspomagający
81. Witkowska Dorota matematyka
82. Wójciak Marta nauczyciel wspomagający
83. Wytrykowska Eliza nauczyciel wspomagający
84. Zagórna Magdalena pedagog
84. Zajączkowska Agnieszka reedukacja
85. Zalewski Artur wychowanie fizyczne
86. Zaporska-Roch Dorota edukacja wczesnoszkolna
87. Zarębska Joanna język polski
88. Zawistowska Monika edukacja wczesnoszkolna, etyka
89. Zganiacz Damian nauczyciel wspomagajacy
89. Zielińska Marzenna nauczyciel wspomagający
89. ks. Ziółkowski Robert religia
90. Żukowska Anna pedagog


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.