Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


Opłaty za obiady

Zawiadamiamy, że informacje dotyczące opłat za obiady
znajdują się w STREFIE RODZICA w zakładce PŁATNOŚCI ZA OBIADY


wpisała: AD, 18 marca 2019

XIX Festiwal Piosenki Angielskiej

Ze względu na Konkurs Matematyczny "Kangur" zmieniamy godziny rozpoczęcia Festiwalu Piosenki Angielskiej w dniu 21.03.2019.

Wszystkie klasy czwarte oraz 5a i 5c zapraszamy na lekcji 4.
Klasy 5d i 5e oraz 6a, 6b, 6c, 7c, 7d i 8d zapraszamy na lekcji 5.
Klasy 1-3 - na lekcji 6.
Impreza odbędzie się w starej sali gimnastycznej.

Publiczność festiwalu stanowią klasy, których przedstawiciele występują podczas konkursu piosenki angielskiej.


Próby do festiwalu odbędą się w następujących terminach:

Wtorek 19.03.19
lekcja 4 - wszystkie klasy 4 oraz 5 a i 5c
lekcja 5 - pozostali wykonawcy

Środa 20.03.19 - próba generalna
lekcja 4 - wszystkie klasy 4 oraz 5 a i 5c
lekcja 5 - pozostali wykonawcy
lekcja 6 - klasy 1-3


wpisała: AD, 15 marca 2019

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny
"Portret Niemena - inspiracje"

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym
"Portret Niemena -inspiracje".
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena w Warszawie.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - POBIERZ.


wpisała: AD, 15 marca 2019

Dzielnicowy Konkurs Informatyczny
"Prezentacja będąca komentarzem do wybranego utworu Czesława Niemena"

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w Dzielnicowym Konkursie Informatycznym
"Prezentacja będąca komentarzem do wybranego utworu Czesława Niemena".
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena w Warszawie.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - POBIERZ.

Prezentacje wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć
do nauczycieli informatyki do 8 maja 2019r.
(wręczenie nagród - 30 maja 2019).


wpisała: AD, 10 marca 2019

XIX Festiwal Piosenki Angielskiej

Eliminacje do XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej odbędą się we wtorek / 12.03.19/
w starej sali gimnastycznej podczas 4. lekcji /10.45-11.30/ i 5. lekcji /11.50-12.35/.

Na 4. lekcji zapraszamy klasy 4-6, na 5. lekcji - kl.7,8 i gimnazjum.

Próby generalne odbędą się
we wtorek 19.03.2019 i środę 20.03.2019 podczas 4. i 5. lekcji.

Festiwal odbędzie się w czwartek 21.03.2019.
Na 2. lekcji - kl.7, 8 i gimnazjum
Na 3. i 4. lekcji - kl.4-6
Na 5. lekcji - kl.1-3


wpisała: AD, 7 marca 2019

Pomogliśmy

Podziękowanie za kartki bożonarodzeniowe dla chorych
(w ramach akcji "Pola Nadziei")


Podziękowanie za udział w akcji "Paczka od Świętego Mikołaja"
(pomoc niewidomym dzieciom w Laskach)


Podziękowanie za udział w akcji "Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki"
(Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej)


Podziękowanie za udział w akcji "Pomoc dla Kai"
(Fundacja Hospicjum Onkologiczne)


wpisała: AD, 13 lutego 2019

Walentynki

Tradycyjnie samorząd ustawił we wtorek 12.02.19 przy wejściu do szkoły /koło pana ochroniarza/ skrzynkę na listy walentynkowe. Zostanie ona opróżniona w czwartek 14.02.19 na 4 lekcji. Listy zostaną rozprowadzone na 5 lekcji.


wpisał: MK, 17 stycznia 2019

17 stycznia - 15. rocznica śmierci Czesława Niemena

Dzisiaj – 17 stycznia przeżywamy trzeci dzień żałoby po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jednocześnie ten dzień to 15. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły Czesława Niemena. 10 lat temu został wybrany głosami większości społeczności szkolnej. Gimnazjum odchodzi – Czesław Niemen z nami pozostaje.

Był wierny swoim ideałom, zasadom, niezależny jako twórca. Śpiewał utwory skomponowane do tekstów wielkich poetów polskich, ale także tworzył własne. Słowa jednej z najważniejszych pieśni „Dziwny jest ten świat” – określanej protest songiem – nabrały w tych dniach szczególnego znaczenia: „Często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem”!!! W mediach, w naszych rozmowach wybrzmiewają słowa, które znalazły się na sztandarze szkoły: „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej!”

„Mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim!” udowadniają – tu i teraz – ponadczasowość, znaczenie Czesława Niemena i jego gorzkiej prawdy o ludziach, ale jednocześnie potrzebę wiary w dobro. Pozostańmy z wiarą w te słowa i czyńmy świat lepszym każdego dnia! Jego przyszłość zależy też od nas!!!


wpisała: AD, 05 stycznia 2019

Podsumowanie akcji świątecznych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Szlachetna Paczka

Paczka od Św. Mikołaja dla niewidomych dzieci w Laskach

Góra Grosza


wpisała: AD, 13 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie Dzielnicowego Konkursu Plastycznego
"Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna" - edycja IV

11.12.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Dzielnicowego Konkursu Plastycznego
,,Bożonarodzeniowa Ozdoba Świąteczna”. Wszystkim laureatom gratulujemy!!!

Wyniki konkursu - KLIKNIJ.


wpisał: MK, 11 grudnia 2018

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z dnia 11 grudnia 2018 r. z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
im. Czesława Niemena w Warszawie w roku 2019.


wpisał: MK, 04 grudnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych dla SP168 w Warszawie
w roku 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168
w Warszawie w roku 2019.

Poniżej: SIWZ, załączniki do SIWZ, tabela asortymentowo-ilościowa i wzór umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3 - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczeń z postępowania
Załącznik 5 - Lista podmiotów należaca do grupy kapitałowej
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik 7 - Wykaz pojazdów
Załącznik 8 - Projekt umowy
Załącznik 9 - Klauzula RODO


wpisała: AD, 1 grudnia 2018

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny
"Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna" - edycja IV

Zachęcamy uczniów w wieku 6 – 10 lat
do udziału w IV edcji Dzielnicowego Konkursu Plastycznego
"Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna"
organizowanego przez nauczycieli świetlicy
SP 168 im. Czesława Niemena w Warszawie.

Poniżej link do:
regulaminu konkursu,
formularza zgłoszenia,
oświadczenia rodzica,
zgody na przetwarzanie danych

KLIKNIJ


wpisała: AD, 1 grudnia 2018

Góra Grosza 2018

Dziękujemy wszystkim klasom, które w środę 28.11.18 usypały wielką Górę Grosza.
Na rzecz dzieci potrzebujących zebraliśmy 3864,47 zł!!
Gratulujemy klasie 3b, która zebrała aż 344,42 zł i klasie 7d z sumą 338 zł.

Dokładne rozliczenie i więcej informacji - kliknij


wpisała: AD, 21 listopada 2018

Szlachetna Paczka

Po raz kolejny bierzemy udział w "Szlachetnej Paczce".
Wybraliśmy 3-osobową rodzinę w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
Szczegółowych informacji na temat rodziny udziela p. Engwert.
Tradycyjnie prosimy o wpłaty na w/w cel.
W poprzednich latach klasy, które wyraziły chęć udziału w akcji wpłacały po ok. 200 zł.
Ta suma pozwoli nam rownież w tym roku zaspokoić potrzeby rodziny.
Bardzo liczymy na Wasz udział.

Pieniądze wpłacamy do p. Engwert / sala 51/ do czwartku 29.11.2018
Zebranie wolontariuszy odbędzie się w czwartek 29.11.2018 o godz. 14.45 w sali 51
Zakupy robimy w dniach 30.11- 6.12.2018
Paczki pakujemy w piątek 7.12.2018 od godz.16.
W sobotę 8.12.18 o godz. 10 zawozimy paczki do magazynu przy ul. Żegańskiej.

Uczniowie-wolontariusze chętni do pomocy w organizacji Szlachetnej Paczki proszeni są
o zgłaszanie się do p. Engwert bezpośrednio / sala 51/ lub przez Librusa do wtorku 27.11.2018


wpisała: AD, 14 listopada 2018

Góra Grosza

Tradycyjnie pod koniec listopada bierzemy udział w akcji Góra Grosza - XIX edycja.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Górę usypujemy w środę 28.11.18 na korytarzu na parterze.

Klasy będą zapraszane przez przedstawicieli samorządu od godz. 10.45 / lekcja 4/.
W tym roku inaczej niż w poprzednich latach „usypiemy” aż 10 Gór Grosza składających się odpowiednio z:
1 groszówek, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr,1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł i innych monet.
Ułatwi nam to pakowanie pieniędzy do paczek i zaoszczędzi dużo czasu.

We wtorek 20.11.2018 przedstawiciele klas na zebraniu Samorządu Ucz. otrzymają formularze, które wypełnią podczas liczenia pieniędzy w klasach.
We wtorek 27.11.2018 podczas zebrania samorządu na przerwie po 4 lekcji ,wypełnione formularze należy oddać p. Engwert.

Uczniowie chętni do pomocy przy pakowaniu grosików proszeni są o zapisywanie się na listę wolontariuszy u p. Engwert bezpośrednio / sala 51/ lub przez Librusa do czwartku 22.11.2018. Pakowanie rozpoczniemy ok. godz. 14.00 skończymy ok. 18.00.


wpisał: MK, 9 listopada 2018

Czesław Niemen patronem szkoły!!!

Z ogromną radością informujemy, że podjęta w czerwcu br. przez całą społeczność szkolną – nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów – inicjatywa zmiany patrona
SP 168 zakończyła się sukcesem.
Od 8 listopada 2018 r. patronem Szkoły Podstawowej nr 168 jest
CZESŁAW NIEMEN
.

W załączniku treść uchwały - kliknij

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 168
im. Czesława Niemena


wpisała: AD, 24 października 2018

POLA NADZIEI 2018 - podsumowanie akcji

Tradycyjnie jesienią wspieramy hospicjum przy ul. Tykocińskiej.
Zbieramy w klasach po 1 zł od ucznia na zakup cebulek żonkili,
które posadzimy przed szkołą. Wiosną, gdy zakwitną,
będą symbolem naszej łączności z nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami.

Zbiórka trwała do wtorku 9.10.18.


Dziękujemy następującym klasom za wpłaty na rzecz hospicjum przy ul. Tykocińskiej:
1b, 1c,
2a, 2b,
3a,
4a, 4b, 4c, 4d, 4e,
5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
6a, 6b, 6c,
7a, 7c, 7d,
8b, 8c, 8d,
3bg, 3cg, 3dg

Zebraliśmy 683 zł.
Najwięcej wpłaciły klasy: 4b, 4d, 3cg
/ szczegóły do wglądu u p. Engwert/

Hospicjum podarowało nam 400 cebulek żonkili, które zostaną posadzone przed szkołą
przez naszego woźnego p. Czesława i uczniów pod opieką p. Beaty Łady.

Wiosną, gdy zakwitną będą symbolem naszej łączności
z chorymi w hospicjach i ich rodzinami.


wpisała: AD, 6 października 2018

Żonkilowe konkursy

Zgromadzenie Księży Marianów prowadzące hospicjum
zaprasza również do wzięcia udziału w żonkilowych konkursach:

Bożonarodzeniowa kartka świąteczna z życzeniami dla chorych.

Na kartce powinny znaleźć się nastepujące informacje:
nazwa szkoły, klasa, wiek, imię i nazwisko ucznia.
Kartki zbiera p. Engwert do 25.11.18


Konkurs literacki dla klas 7, 8 i 3 gim. Temat: "Mój bohater".

Opowiedz o osobie, którą szczególnie podziwiasz.
Może to być ktoś znany ci osobiście, osoba publiczna, postać historyczna,
a także fikcyjna np. ze świata literatury czy filmu. Uzasadnij swój wybór.
Czego pragniesz się od niej nauczyć? Jak możesz to osiągnąć?
Termin składania prac : do 22.02.19 / do p. Engwert/


wpisała: AD, 5 października 2018

Konkurs fotograficzny
"Niepodległość w obiektywie"

11 listopada 2018 roku będziemy obchodzić
100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Poprzez konkurs chcemy zwrócić uwagę na to,
czym dla nas, Polaków, jest wolność i historyczny aspekt jej odzyskania.

Więcej informacji o konkursie - KLIKNIJ

Organizator akcji w szkole: p. Adam Gościńskiwpisała: AD, 4 października 2018

100 kartek na 100-lecie NiepodległościZachęcamy do udziału w akcji "100 kartek na 100-lecie Niepodległości".
Jej motto to I'M PROUD TO BE POLISH!
Uczniowie wypiszą 100 kartek z pozdrowieniami w jęz angielskim
dotyczącymi rocznicy odzyskania niepodległości do 100 szkół,
które wyraziły chęć uczestniczenia w tej akcji.
Są to szkoły z całej Polski, a także jedna polska szkoła z Wilna.

Chętni do wzięcia udziału w akcji proszeni są o przynoszenie
nauczycielom języka angielskiego dowolnej ilości kartek pocztowych
z widokiem Warszawy lub motywem patriotycznym wraz ze znaczkiem pocztowym.

100 szkół już czeka na swoje kartki!

My dostaniemy dokładnie tyle samo!

Organizator akcji w szkole: p. Magdalena Sadowskawpisał: AD, 4 października 2018

MAM TALENT 2018

Uczniowie klas 4-6,
którzy wyrazili chęć udziału w szkolnym programie "Mam Talent 2018"
organizowanym z okazji Dnia Nauczyciela w piątek 12.10.18
podczas 5 i 6 lekcji w starej sali gimnastycznej,
proszeni są o przyjście na próby do starej sali gimnastycznej
w nastepujących terminach:

piątek 5.10.18 lekcja 4 i 5 / 10.45-12.35/
środa 10.10.18 lekcja 4 i 5 / 10.45-12.35/

Proszę nie zapomnieć o podkładach muzycznych / najlepiej na pendrivie/.


wpisał: AD, 4 października 2018

Europejski Tydzień Kodowania
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
https://codeweek.eu/view/170533/turniej-sudoku


wpisał: MK, 30 września 2018

Zarządzenie Dyrektora

W załączniku Zarządzenie Dyrektora SP168 w sprawie ustalenia dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19.


wpisał: JK, 17 września 2018

Konkursy Mazowieckiego Kuratora Oświaty


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz harmonogramem konkursów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W zakładce "Konkursy" są do pobrania następujące dokumenty:
Regulamin konkursów przedmiotowych
Harmonogram konkursów przedmiotowych
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka


wpisała: AD, 4 września 2018

Stypendium szkolne

RODZICE!
Można się ubiegać o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł.
Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego
i wypełnione złożyć do dnia 13 września 2018r.


wpisał: MK, 29 sierpnia 2018

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

Informujemy, że zapisy dzieci do świetlicy szkolnej prowadzone
będą w dniu 3 września 2018 r. w godzinach 7.00-18.00. Kartę zgłoszenia dziecka wypełnioną wcześniej w domu i podpisaną przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka składamy w świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - do wydruku

Kartę można pobrać również w sekretariacie.


wpisał: MK, 23 sierpnia 2018

Spotkanie informacyjne dla rodziców
dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 168
zaprasza rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w dniu 30.08.2018 r. o godzinie 17.00 w sali 47.


wpisał: MK, 23 sierpnia 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 3 września 2018 r.

godz. 8:30 kl. 1-3 SP
godz. 10:00 kl. 4-6 SP
godz. 11:30 kl. 7-8 SP i klasy 3 gimnazjum

Uczniowie przychodzą w strojach galowych do wyznaczonych sal lekcyjnych,
uczestniczą w uroczystości w sali gimnastycznej,
po czym mają spotkanie z wychowawcą.


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.