Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie


wpisał: JK, 17 września 2018

Konkursy Mazowieckiego Kuratora Oświaty


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz harmonogramem konkursów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W zakładce "Konkursy" są do pobrania następujące dokumenty:
Regulamin konkursów przedmiotowych
Harmonogram konkursów przedmiotowych
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

wpisała: AD, 4 września 2018

Stypendium szkolne

RODZICE!
Można się ubiegać o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł.
Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego
i wypełnione złożyć do dnia 13 września 2018r.


wpisał: MK, 29 sierpnia 2018

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

Informujemy, że zapisy dzieci do świetlicy szkolnej prowadzone
będą w dniu 3 września 2018 r. w godzinach 7.00-18.00. Kartę zgłoszenia dziecka wypełnioną wcześniej w domu i podpisaną przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka składamy w świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - do wydruku

Kartę można pobrać również w sekretariacie.


wpisał: MK, 23 sierpnia 2018

Spotkanie informacyjne dla rodziców
dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 168
zaprasza rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w dniu 30.08.2018 r. o godzinie 17.00 w sali 47.


wpisał: MK, 23 sierpnia 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 3 września 2018 r.

godz. 8:30 kl. 1-3 SP
godz. 10:00 kl. 4-6 SP
godz. 11:30 kl. 7-8 SP i klasy 3 gimnazjum

Uczniowie przychodzą w strojach galowych do wyznaczonych sal lekcyjnych,
uczestniczą w uroczystości w sali gimnastycznej,
po czym mają spotkanie z wychowawcą.


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.