Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w WarszawieInformacje

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami:

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów
Oświadczenie rodziców
Zgoda na wizerunek
Zgoda na odbiór dziecka

Dane i kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
Imię i nazwisko - Agnieszka Żyła
Adres email - sp168_iod@dbfopld.waw.pl

Anna Tkaczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.